Aure, M. (2007). Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: Å bli arbeidsmigrant. Sosiologi I Dag, 37(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/933