Tufte, P. A. (2013). Å studere sosiale årsakssammenhenger. Sosiologi I Dag, 43(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1077