Lynnebakke, B., & Fangen, K. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Sosiologi I Dag, 41(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1033