Skjelsbæk, I. (2009). Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?. Sosiologi I Dag, 39(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1005