(1)
Aure, M. Migrasjonskanaler Og Rekrutteringsprosesser: Å Bli Arbeidsmigrant. SID 2007, 37.