(1)
Hennum, N. Likestillingens Utfordring: Å avkjønne Omsorg for Barn. SID 2006, 36.