(1)
Sørensen, B. A. Emotioner, Vardagsliv & Samhälle, En Introduktion till Emotionssociologi. SID 2005, 35.