(1)
Hagen, A. L.; Drange, I. Ytringsskader, sårbarhet Og Sosial "skamming&Quot;: Journalisters Erfaringer Med Hatytringer I Norsk Offentlighet. SID 2016, 45.