(1)
Lynnebakke, B.; Fangen, K. Tre Oppfatninger Av Norskhet: Opphav, Kulturell Praksis Og Statsborgerskap. SID 2011, 41.