[1]
Hennum, N. 2006. Likestillingens utfordring: Å avkjønne omsorg for barn. Sosiologi i dag. 36, 3 (aug. 2006).