[1]
Hagen, A.L. og Drange, I. 2016. Ytringsskader, sårbarhet og sosial "skamming": Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. Sosiologi i dag. 45, 4 (jan. 2016).