[1]
Tufte, P.A. 2013. Å studere sosiale årsakssammenhenger. Sosiologi i dag. 43, 3 (nov. 2013).