[1]
Rones, N. 2011. "De beste jegersoldatene" i Heimevernets innsatsstyrker. Sosiologi i dag. 41, 1 (mai 2011).