[1]
Bjørnstad, T.C. 2011. Fra soldater av folket til soldater for staten. Sosiologi i dag. 41, 1 (mai 2011).