[1]
Lynnebakke, B. og Fangen, K. 2011. Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Sosiologi i dag. 41, 3-4 (nov. 2011).