[1]
Skjelsbæk, I. 2009. Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?. Sosiologi i dag. 39, 2 (jun. 2009).