Helge Svare: Menn iàpleie og omsorg â Brødre iàhvitt. Universitetsforlaget, 2009, 252 sider

Kari Nyheim Solbrække

Sammendrag


Menn i offentlige pleie- og omsorgsyrker er en sjeldenhet. I dag, som for noen tiår siden, ligger tallet på knappe 10 prosent. Dette skjer samtidig med at kvinner sakte men sikkert trer inn i tradisjonelle mannsfag. Tilsynelatende fryktløse har de erobret faget medisin. Nå også teknologi og økonomi. Hvilke sosiale mekanismer er dette mønsteret vevd sammen med? Og kanskje aller mest presserende fra en likestillingsorientert synsvinkel: Hva kan gjøres for å få flere menn til å arbeide med syke og gamle mennesker?
Dette er noen av de grunnleggende spørsmålene Helge Svares bok ââ¬ÂMenn i pleie og omsorg â brødre i hvittââ¬Â (2009) reiser. Og som allerede antydet, griper den inn i en særdeles aktuell samfunnstematikk. For mangelen på menn i disse rollene har ikke bare med yrkesvalg å gjøre. Antallet syke og spesielt eldre, er sterkt økende, samtidig som antall hender og hoder til å ta seg av disse gruppene, er synkende. Behovet for mer helsefaglig utdannet arbeidskraft til å ta seg av samfunnets aller svakeste i årene som kommer, er dermed åpenbart. Problemet går i disse tider igjen i en rekke politiske debatter og forskningsmessige prioriteringer. Saken har også en normativ side: Hvordan skal vi som samfunn dele på denne type arbeid? Hvor langt skal vi gå i å legge strukturelle føringer for å vri folks utdanningsvalg vis à vis dagens domineírende ideal om at enhver bør få gjøre det hun aller han kjenner står deres individuelle evner nærmest.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.