Anne Lise Ellingsæter. Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet Universitetsforlaget 2009 (229s)

Kari Wærness

Sammendrag


I denne boken ønsker Anne Lise Ellingsæter å forene og utvide sin mangeårige forskning om tid og arbeid. Lønnsarbeidets tidsdimensjoner og de avtrykk de setter på befolkningens livsløp og hverdagsliv i det postindustrielle Norge, er den aksen hun angir at boken dreier seg om. Boken er kritisk til universelle teorier av sosiologer som Beck, Hochschild, Giddens og Sennett som formulerer postindustriell endring som brudd med industrisamfunnets sosiale former. Universelle teorier om arbeidslivet (som ofte er basert på selektiv empiri) strekker ikke til konfrontert med norske realiteter, og for Ellingsæter blir fraværet av et politisk institusjonelt perspektiv i slike analyser svært tydelig. Forandringene i det norske postindustrielle arbeidslivet forstås bedre som små steg som fører til gradvis endring, det som på engelsk kalles incremental change, og der det norske lønnsarbeidets tidspraksiser fortsatt anses å ha dype avsetninger fra den norske samfunns- og reguleringsmodellen. Ingen av de gjengse teser om lønnsarbeidets forvandling i den postindustrielle økonomien gir en god karakteristikk av norsk arbeidsliv. Derfor bør vi heller betrakte det postindustrielle arbeidslivet som satt sammen av ulike endringsprosesser og ta dette som utgangspunkt for våre empiriske analyser både av endringer i den materielle og den diskursive realiteten og forholdet mellom disse. Dette mener Ellingsæter er viktig fordi arbeidslivspolitikk ikke bare formes av økonomiske realiteter og konjunkturer, men også av det hun benevner mentale konjunkturer.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.