Det politiske skjønnet. Cathrine Holst (2009) Hva er feminisme, Universitetsforlaget. Oslo (160 s)

Unn Conradi Andersen

Sammendrag


I ei tid da feminismen og kjønnsforskningen synes å være under angrep fra alle hold, kan det være greit med en solid innføring i hvor mangefasettert denne ismen egentlig er.
Universitetsforlaget har henvendt seg til sosiologen Cathrine Holst for å løse dette oppdraget. Boka kommer i serien ââ¬â¢Hva erââ¬â¢, og er ment som en kort men grundig innføring i temaet feminisme. Fra før har Universitetsforlaget slitt med kvinnerepresentasjonen i ââ¬â¢Hva erââ¬â¢ -serien. 80 prosent av innføringsbøkene er skrevet av mannlige forskere. I seg selv et interessant faktum når vi diskuterer feminisme med tallsystematikeren Holst, som alltid er påpasselig med å dokumentere sine påstander statistisk.
I forordet redegjør Holst for bokas prosjekt. Hun skiller mellom feminist som navnet på en som slutter seg til ideer innenfor den politiske idétradisjonen som kalles feminisme, og feminist som navn på en bestemt og uttalt identitet. Holst interesser seg for feminismen i førstnevnte betydning, det vil si â hun er spesielt opptatt av de realpolitiske sidene ved feminismen. Spørsmålet er likevel om ikke Holst har en litt for snever forståelse av hva politikk kan være, sagt på en annen måte: Det skorter litt på det politiske skjønnet. Dette kommer jeg tilbake til. Først og fremst er boka likevel en solid og overbevisende innføring i feministisk tenkning.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.