Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Gunhild R. Farstad

Sammendrag


Denne artikkelen diskuterer den norske fedrekvoten, dvs. fedres øremerkede del av fødselspermisjonen. Fedrekvotens intensjon er todelt; den er ment å styrke både kvinners yrkesdeltakelse, og menns selvstendige deltakelse i omsorgen for små barn. Men hva betyr fedrekvoten for foreldrene som mottar denne velferdsgoden? Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med norske foreldrepar, og belyser forholdet mellom fedrekvoten, dens intensjoner om et deltakende farskap og menns farspraksiser. Videre utforskes betydningen av ulike farskapsmodeller, og viser hvordan disse spiller en rolle for hvordan et politisk tiltak som fedrekvoten både blir forstått og brukt. Artikkelen problematiser oppfatningen om at det eksisterer en direkte sammenheng mellom hvordan fødselspermisjonen organiseres og fedres mulighet til å tilegne seg en selvstendig omsorgspraksis.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.