Farskap etter samlivsbrudd: Rekonstruksjon av det hverdagslige

Knut Oftung

Sammendrag


Denne artikkelen handler om hvorfor det hverdagslige blir en så sentral del av mange fedres rekonstruksjon av farskap etter samlivsbrudd. Datamaterialet består av kvalitative intervjuer med skilte fedre. Fedrene forteller at det hverdagslige gjenskaper noe av det som gikk tapt i samlivsbruddet. Samværet med barna fremmer en positiv refleksiv prosess der deres egen omsorgsrolle trer klarere frem. Ved å inngå i omsorgens hverdagslige rutiner og ritualer skaper fedrene seg selv som betydningsfulle personer for barna. Fedrene bruker ulike strategier for å rekonstruere det hverdagslige i samværet med barna etter skilsmissen. I analysen av disse strategiene står begrepet om sosiale script sentralt. Det finnes et mangfold av script for farskap som kan hjelpe fedrene med å skape mening ut av mange forskjellige samværssituasjoner. Analysene viser samtidig at det heterogene tilbudet av script for farsskap etter samlivsbrudd byr på en rekke utfordringer. Flere av fedrene forteller om emosjonelle spenninger i forhold til hvilke script for farskap de skal ta i bruk, konflikter mellom ulike script og problemer med å skifte fra ett script til et annet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.