Mot en standardisering av voksenhet? Barn som redskap i statens disiplinering

Nicole Hennum

Sammendrag


På tross av økt individualisering i samfunnet oppfattes fremdeles barn og voksne, i det sosiokulturelle rommet, som relasjonelle kategorier som er gjensidig avhengige av hverandre. Denne typen gjensidig avhengighet og påvirkning innebærer at den ene kategorien kan styres gjennom den andre. Artikkelen tar utgangspunkt i Foucaults analyse av moderne styring, og diskuterer hvordan forståelser av barn fører til subtil kontroll og styring av voksnes liv gjennom velferdsprofesjoners praksiser. Den diskuterer hvor undertykkende velferdsstaters bruk av vitenskapelig kunnskap kan være, og spør om samfunnet er i ferd med å utvikle standardiserte barn og standardiserte voksne ved at den normsettende kunnskapen om barn speiler den hvite middelklassens verdier og livsbetingelser uten at dette italesettes. Et siste spørsmål handler om hvordan det økende fokuset på barns rettigheter spiller inn i slike prosesser.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.