Den norske likedelingsmodellen â fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell

Margunn Bjørnholt

Sammendrag


Denne artikkelen tar utgangspunkt i kritikken av den mannlige forsørgermodellen slik den ble formulert i den tidlige norske familieforskningen og Erik Grønseths radikale modell for deling av forsørgeransvar og omsorg. Disse ideene ble prøvd ut i et eksperimentelt forskningsprosjekt der ektepar arbeidet deltid og delte på å stelle hjemme tidlig på 1970-tallet, en periode der norsk familiepolitikk var i sin utforming. Til tross for prosjektets ambisjon om å påvirke politikken, fikk arbeidsdelingsmodellen ikke gjennomslag i politikkutformingen, og deling av det betalte arbeidet og reduksjon av arbeidstiden ble ikke noe viktig element i likestillingspolitikken. Tvert om, hevder denne artikkelen, har likestillingspolitikken krympet fra et bredt prosjekt om deling av det betalte og ubetalte arbeidet, til et snevert fokus på deling av permisjon.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.