Fargens betydning. Om rasisme og konstruksjon av etniske identiteter

Annick Prieur

Sammendrag


Selvidentitet handler om å se seg selv som lik med noen og som forskjellig fra noen andre. Den rasistiske erfaring er en sterk erfaring av å tilskrives en sosial identitet i form av likhet med noen og forskjellighet fra andre, altså en erfaring med hvordan ens individuelle valg av tilhørighet begrenses. Som John Rex formulerte det i en analyse av hva som skjedde når ââ¬Âraseââ¬Â ble erstattet med ââ¬Âetniskââ¬Â (i begreper som ââ¬Ârace relationsââ¬Â eller ââ¬Ârace differencesââ¬Â) (Rex 1986: 71): ââ¬ÂWhat was left out was the element essential to the understanding of racism, namely that ethnic groups sometimes had identities imposed on them to restrict their mobility and to facilitate their exploitation and oppression.ââ¬Â Det er denne imposition of identites som er artikkelens omdreiningspunkt.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.