Retorikkens sosiologi og sosiologiens retorikk

Goerg Johannesen

Sammendrag


Tittelen på min artikkel er kiastisk i form og har et programaktig innhold. Den er kalkert over Roman Jakobsons ââ¬ÂGrammatikkens poesi og poesiens grammatikkââ¬Â, et manifestaktig essay, som ble publisert for første gang i Vesten i en antologi med den merkverdige og megetsigende tittel: MATHEMATIK UND DICHTUNG (Munchen, 1965). Essayet påtar seg å bestemme poesien ved å omslutte den dobbelt i begrepet grammatikk. På samme vis vil jeg her bestemme sosiologien vesentlig ved å la den være dobbelt innskrevet i retorikken som fag og retorikken som fristelse. Den kiastiske (omsluttende) tittelen setter fram en påstand om en funksjonell enhet mellom retorikk og sosiologi. Retorikken har en samfunnslære og samfunnslæren har en egen retorikk. Sagt på en mer aggressiv måte: Språk og samfunn er høna og egget. Hanens plass i dette ordtaket er ikke et stolt ââ¬Âkykkelikyââ¬Â, men et forsiktig lite: PIP. Jeg prøver med andre ord å rydde litt plass for en klassisk samfunnslære â mellom grammatikken og dialektikken, og denne samfunnslæren ble fra Aristoteles til August Comte kalt ââ¬Âretorikkââ¬Â, Europas sentrale dannelsesfag eller pedagogiske teori gjennom 2000 år, og â ifølge Goethe â ââ¬Âen av menneskehetens største prestasjonerââ¬Â.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.