Små piger, søde piger, stille piger â om pigeliv og pigesocialisering

Harriet Bjerrum Nielsen

Sammendrag


Denne artikel handler om pigesocialisering. Jeg vil prøve at vise hvordan og hvorfor de ï¬âeste små piger bliver til søde piger når de når op i skole- og førskolealderen. Og jeg vil prøve at vise hvordan og hvorfor nogle af disse søde piger er blevet til stille og usikre piger når vi træffer dem i gymnasiet, under erhvervsuddannelsen eller som arbejdsløse unge piger. Jeg vil fokusere på hvordan pigesocialiseringen disponerer piger til bestemte adfærds- og reaktionsmåder, som ofte forstærker eller ââ¬Âimødekommerââ¬Â den undertrykkelse af deres behov og interesser, som de vil møde livet igennem. En sådan synsvinkel er ikke det samme som at sige det er ââ¬Âpigernes egen skyldââ¬Â at de undertrykkes. Det betyder at denââ¬Â¨mest gennemførte og raffinerede undertrykkelse er den hvor man får denââ¬Â¨undertrykte til selv aktivt at være medskaper af sin egen undertrykkelse. En sådan undersøgelse af hvordan ââ¬Âde ydre fjenderââ¬Â efterhånden også optræder som ââ¬Âde indre fjenderââ¬Â er ikke kun af teoretisk interesse.3 Den er først og fremmest et vigtigt perspektiv at have med hvis kvindekampen ikke skal ende i naive konspirationsteorier. En frigørelsesproces må netop tage sit udgangspunkt i den modsigelsesfulde og ambivalente erfaring som er pigesocialiseringens resultat, hverken i en forkastelse eller i en idealisering af den. I denne henseende er jeg enig med Ulrike Prókop (Prókop 78) når hun advarer mod såvel at idealisere kvindelighedens empiriske udtryksformer, som mod blot og bart at forkaste dem som kulturelt efterslæb. I de kvindelige erfaringer og i den kvindelige subjektivitet ligger deââ¬Â¨potentialer gemt som kvindefrigørelsen må bygge på, men de ligger der i en form som er lige så modsigelsesfyldt og bornerte som de sammenhængeââ¬Â¨den kvindelige subjektivitet har udviklet sig i.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.