Mediesosiologi

Håkon Larsen

Sammendrag


Mediesosiologien som en sosiologisk bindestrek står ikke særlig sterkt blant dagens norske sosiologer. Dette kan blant annet tilskrives at mediesosiologien vokste fram under det funksjonalistiske paradigmet og at bindestreken ble et perspektiv innenfor den fremvoksende tverrfaglige medievitenskapen, heller enn en viktig del av sosiologien. At vi har valgt å vie et temanummer til dette, er et forsøk på å vekke til live mediesosiologien som en bindestrek i det sosiologiske miljøet. Videre har det ikke vært et ønske å begrense forfatterne i forhold til hvilket perspektiv de anlegger i sine analyser, så lenge det dreier seg om sosiologiske studier av mediene. Mediesosiologien blir dermed forstått som bestående av et mangfold av perspektiver og temaer som har det til felles at de tilnærmer seg mediene i et samfunnsperspektiv. Men hvorvidt man kaller forskningen for mediesosiologi eller ikke blir allikevel underordnet ambisjonen om at sosiologer i større grad enn i dag, må innlemme mediene som en naturlig del av sin portefølje av studieobjekter, om vi skal ha som ambisjon å forstå oss på dagens komplekse samfunn.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.