Børre Nylehn (2008): Organisasjonsfaget i Norge. Analyser av et segmentert fagfelt

Ragnvald Kalleberg

Sammendrag


Boken handler om organisasjonsfagenes fremvekst, utvikling og nåværende situasjon i Norge. I den overordnede problemstillingen (s. 26) inngår det også at den store utbredelsen av organisasjonsfaglige varianter i Norge hverken har resultert i en organisasjonsfaglig disiplin â organisert som særskilte institutter ved universiteter og høyskoler â eller en profesjon. Fremstillingen er basert på fire typer materiale: Faghistoriske studier, omkring hundre intervjuer og samtaler med fagpersoner på feltet (anmelderen er en av dem), foreliggende kilder (som oversikter over hovedoppgaver) og vitenskapelige bidrag fra organisasjonsforskere (s. 28-30).

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.