Anledning gjør tyv â muligheter for pengespill i arbeidstiden

Kristin Buvik, Tevje Revheim

Sammendrag


Denne studien har undersøkt sammenhenger mellom muligheter for å spille
pengespill i arbeidstiden og pengespillproblemer blant ansatte i transportsektoren.
Ansatte i transportsektoren har muligheter til å spille i løpet av arbeidsdagen,
gjennom at de ofte befinner seg på steder hvor det er
pengespillautomater. De har også tid til å spille; for eksempel kan en taxisjåfør
spille mellom to turer. Datainnsamling: Datamaterialet bygger på en spørreundersøkelse
gjennomført blant taxi-, buss- og varetransportsjåfører i tre
norske transportbedrifter (N = 1033). For å styrke resultatene og berike diskusjonen
er det også gjennomført kvalitative intervjuer med syv pengespill -
avhengige. Hypotese: Ansattes muligheter for å spille pengespill i arbeidstiden
vil være en risikofaktor for pengespillproblemer. Videre, denne sammenhengen
mellom muligheter til å spille pengespill og pengespillproblemer medieres
gjennom spilling i arbeidstiden. Resultater: Mulighetene ansatte har for å
spille i arbeidstiden er en risikofaktor for å spille pengespill i arbeidstiden, og
det er økt sannsynlighet for pengespillproblemer blant ansatte som spiller i
arbeidstiden. Konklusjon/implikasjoner: Arbeidsplassen kan være en arena hvor
pengespillproblemer oppdages. Ãkt kunnskap om dette i arbeidslivet kan
bidra til tidligere intervensjoner.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.