Mot en sosiologisk forståelse av avhengighet?

Maja Flåto, Nicolay B. Johansen

Sammendrag


Sosiologien på rusfeltet har ikke foretatt noen gjennomgripende problematisering
av avhengighetsbegrepet før Smith-Solbakken, Tungland og Clausen
gjorde dette på andre halvdel av 90-tallet. I flere utgivelser presenterte disse forfatterne
et mer strukturtungt begrep om avhengighet, der de vektlegger kulturelle
dragninger, økonomisk tvang og en vifte av utstøtingsmekanismer. Vi
stiller oss bak dette prosjektet, men kritiserer det også på to måter: For det
første hevder vi at den livssituasjon forfatterne plasserer rusmiddelbrukere i
er mangelfull og til dels misvisende. For det andre hevder vi at deres fremstilling
mangler analytisk distanse til selve avhengighetsbegrepet. Et sosiologisk
motsvar til begrepet avhengighet, må etter vår oppfatning ta høyde for den livssituasjon rusmiddelbrukere tilknyttet rusmiljøet på gata lever under og det
handlingsrom som der er åpent.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.