Den Sosiologiske Teorien â finnes den? Gunnar C. Aakvaag: Moderne sosiologisk teori

Olav Kasin

Sammendrag


I 1908 skrev Georg Simmel boken Soziologi som blant annet inneholdt et essay med tittelen ââ¬ÂEkskurs over Problemet: Hvordan er Samfunnet muligââ¬Â (Exkurs über das Problem: Wie ist Gesellschaft möglich). Et slikt spørsmål er vel noe de færreste av oss vil tenke på å stille, eller i hvert fall ser noe poeng i å stille. Vi forholder oss til at samfunnet er her, har vært her før oss og vil fortsette å være her etter oss. Det er en realitet det ikke umiddelbart skulle være noen grunn til å tvile på eller undersøke nærmere. Enkelte sosiologer vil vel kanskje også hevde at det utmerket godt lar seg gjøre å drive sosiologisk analyse uten å stille så generelle og tilsynelatende abstrakte spørsmål. Ser en på deler av Simmels svar, kan en få en viss forståelse for vegring mot slikte abstrakte temaer:

The causal interdependence which weaves each social element into the being and doing of every other, and thus brings into existence the external network of soíciety, is transformed into a teleological interdependence, so soon as it is considered from the side of its individual bearers, its producers, who feel themselves to be egos, and whose attitude grows out of the soil of the personality which is self-existing and self-determining. (Simmel, 1910: 391)

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.