ââ¬ÂDen tyske forbindelseââ¬Â. Epistemologien i Bourdieus forfatterskap og den tyske fenomenologi

Sverre Flaatten

Sammendrag


Krass kritikk av ulike sosiologiske retninger er et karakteristisk trekk ved den franske sosiologen Pierre Bourdieus forfatterskap. Fenomenologi er en av de tradisjonene som i den forbindelse blir kritisert. Hvis en derimot ser nærmere på Bourdieus forhold til tysk fenomenologi før andre verdenskrig, er kritikken av fenomenologien ikke like radikal som en kanskje skulle tro. Fenomenologiske teorier og begreper er av stor betydning for Bourdieus forfatterskap, men den skiller seg fra den sosiologiske fenomenologi som Alfred Schütz var opphavsmann til. Pierre Bourdieu var slik sett en klassisk avantgarde. Han benyttet teorier og begreper fra andre retninger, samtidig som han kritiserte dem. Denne artikkelen presenterer aspekter ved tysk fenomenologi som er viktig for Bourdieus sosiologi, og ser det i lys av forfatterskapet hans. Artikkelen konkluderer med å vise hvordan fenomenologien er en nødvendig del av Bourdieus epistemologi, hans teori om symbolsk makt og hans politiske sosiologi.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.