Fenomenologi som grunnlag for sosiologi

Thomas Luckmann

Sammendrag


Som all annen vitenskap er også samfunnsvitenskapen tuftet på en elementær, og på en måte ââ¬Ânaivââ¬Â, form for realisme, gjennom sitt objektiverende og objektiviserende blikk ââ¬Âfra utsidenââ¬Â. Men samfunnsvitenskapen handler ikke om den objektive virkemåten hos universet â som man kan anta vil fortsette uten at mennesker deltar i den. Samfunnsvitenskapen handler derimot nettopp om at mennesket deltar. Den handler om de praktiske og teoretiske aktivitetene mennesker bedriver, i alt fra ordinær hverdagsopplevelse og sunn fornuft til religion og vitenskapen selv. Kort sagt, samfunnsvitenskapen er refleksiv på en måte de fysiske vitenskapene ikke er. Aktørene på den sosiale scenen, vanlige mennesker, lever i en verden som er konstruert av mennesker. Forskerne i samfunnsvitenskap, som aktører på den sosiale scenen, lever i en verden slik alle andre gjør, men som forskere er de også på ââ¬Âutsidenââ¬Â og ser inn i og rekonstruerer ââ¬Âinnsidenââ¬Â.
Med sin særegne refleksivitet står samfunnsvitenskapen i et paradoksalt forhold til den ââ¬Ânaiveââ¬Â realismen den deler med andre vitenskaper. I observasjonene i det følgende ønsker jeg å diskutere visse epistemologiske og metodologiske implikasjoner i denne situasjonen. Dersom vi aksepterer det aksiom (fra Marx) at den menneskelige verden er konstruert av mennesker, så er den sakssvarende måten å studere denne verden på, å ta i bruk det som Max Weber kalte metodologisk individualisme. Hovedproblemet blir da å sikre at de objektive teoretiske termene i samfunnsvitenskapen forblir subjektivt adekvate. De viktigste stegene i klargjøringen av dette problemet tok Alfred Schütz. Når jeg nå foreslår at problemet med refleksiviteten i samfunnsvitenskapen best løses gjennom en fenomenologisk protososiologi, står jeg åpenbart i gjeld til han.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.