Berit Berg, Torunn Fladstad og Kirsten Lauritsen: Kvinneliv i eksil

Ragnhild Sollund

Sammendrag


Boken Kvinneliv i eksil er portretter av seks kvinner med flyktningebakgrunn som bor i Norge. Det er skrevet mye om flyktningers situasjon i Norge, bl.a. av forfatterne av denne boken. Likevel er det en viktig bok fordi den viser at flyktningekvinners erfaringer er svært forskjellige, men likevel med de felles trekk eksilet gir. Boken bidrar til å vise hvem noen av disse flyktningene er som mennesker, ikke bare som flyktninger, med sine erfaringer på godt og ondt. En viktig side ved boken er at den viser at kvinner med bakgrunn som flyktninger kan leve videre med sårene og mestre sine liv. Som et empirisk bidrag til den norske migrasjonslitteraturen lykkes den i å sette studenter inn i et tungt felt på en lettlest måte. à

...

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.