ââ¬ÂOmsorgsnomaderââ¬Â. Om globalisering av kroppens forgjengelighet

Lise Widding Isaksen

Sammendrag


Hensikten med artikkelen er å bidra til en videre utvikling av feministisk og sosial teori om globale omsorgskjeder og emosjonelle tingliggjøringsprosesser på internasjonale markeder. Her ser vi nærmere på et migrasjonsmønster mellom tidligere Ãst-Europa og Vest-Europa. Slike prosesser inngår i framvoksende globale ulikheter i distribusjoner av reproduktivt arbeid. Sosiale teorier om ââ¬Âfremmedeââ¬Â omvandrere kan med fordel kombineres med feministiske teorier i arbeidet med å løfte fram hvordan moderne migrasjonsprosesser skaper nye former for forståelse av nomadiske levemåter. Ved å analysere et konkret empirisk eksempel fra en studie av et polsk immigrantnettverk på Sicilia viser vi hvordan deltakerne bruker kroppslige, etniske, klasse og kjønnsspesifikke erfaringer og ideer i konstruksjonen av rollen som ââ¬Âpolsk hushjelpââ¬Â. Kroppslige prosesser er i denne analysen utgangspunktet for transnasjonale møter og fordelinger av arbeidsoppgaver. Lokale omsorgskulturer og forestillinger om intimitet forandres når lokale hjelpesystemer globaliseres.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.