Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: Ã bli arbeidsmigrant

Marit Aure

Sammendrag


Analysen av rekrutteringsprosessen mellom Teriberka og Båtsfjord viser hvem som ble migranter og hvorfor de ble det. Migrasjonsorganisasjonen bygger på sosiale strukturer og disse selekterer migrantene. Utforming av migrasjonskanalen og innvandringslovverket gjorde migrasjonen midlertidig, førte til en feminisering av migrasjonen og bidro til at dette ble migrasjon til ufaglært arbeid i Norge. Fokus på kjønnede betydninger viste hvordan kvinner ble konstruert som passende for arbeidet i industrien og for migrasjon, på bekostning av menn. Et interseksjonelt perspektiv fremhever hvordan kjønn virker sammen med alder, sivilstand, nasjonalitet, samt seksualitet og moderskap for kvinner. Utdanning kvalifiserte arbeidstakerne til migrasjon, og gjorde dem egnet til ufaglært arbeid. Ãkonomiske forhold er viktig for migrantene. Migrasjonsorganisasjonen består av ulike aktører og er en forutsetning for migrasjonen, praktisk og emosjonelt. Migranter foretar vurderinger i og utenfor hushold og i relasjon til andre aktører. Utferdstrang må inkluderes i analysen for at migrantene kan ses som subjekt i migrasjonsprosessen.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.