Skjult i forordet

Marit Haldar

Sammendrag


Litteratur om kvalitative metoder har grundig beskrevet at forskerens relasjoner til informanter kan bety mye for hva hun eller han kommer til å feste seg ved av funn og tankegang. Derfor oppfordres det til å være sosiolog på seg selv og reflektere over roller en blir gitt i feltet og passe seg for å bli hjemmeblind. Noe som derimot knapt blir behandlet, er betydningen av relasjoner forskeren har i sitt fagmiljø. Miljøets påvirkning eufemiseres til teori og henvises bare til som takk i forord. I artikkelen forteller forfatteren om hvordan et forskermiljøskifte fikk konsekvenser for hennes doktorgradsprosjekt. Hun presenterer noen allmenne metodeinnsikter ved sitt særegne tilfelle. Artikkelen handler om betydningen av miljøskifte for overordnet tankegang. Dette er med andre ord en metodeartikkel om teoretisk tankegang.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.