Ãtta fotografiska bildserier. Om engångskameror och ungdomar som medforskare

Anna Sparrman

Sammendrag


I denna artikel presenteras åtta kvinnliga gymnasieungdomars (16-17 år) medverkan i ett forskningsprojekt om skolfilmen Lilja 4-ever. Syftet med artikeln är att presentera ett forskningsprojekt där ungdomar aktivt deltar med engångskameror och analysera de bilder som ungdomarnas medverkan genererar. I analyserna lyfts dels fram hur ungdomarna skapat anonymitet i bilderna när de gestaltar människor, dels hur de har gestaltat känslor visuellt. Studien visar att ungdomarnas visuella framställningar genererar kunskap inte enbart om filmen Lilja 4-ever utan om samhällets moraliska och ideologiska värdesystem i stort.

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.