Sociologens fotografiske feltnoter. Et bidrag til "thick description"?

Forfattere

  • Kim Rasmussen Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitetscenter

Sammendrag

Artiklens overordnede spørgsmål drejer sig om, hvorvidt fotografiske feltnoter kan bidrage til og indgå i den tætte beskrivelse (thick description) af empiriske forhold. Svaret er ikke entydigt - og netop dette forhold er en del af udfordringen for den sociolog, der skaber sin empiri og sit empiriske genstandsfelt med hjælp fra egen fotografering. Undervejs refereres der til personlige erfaringer og udvalgte "fotografiske feltnoter" fra et empirisk barndomssociologisk projekt, der søger at belyse hverdagslivet blandt børn, der er udviklingshæmmede. Artiklen beskriver nogle af de metodiske erfaringer, der er gjort i denne forbindelse, ligesom den lægger de metodologiske refleksioner frem som denne særlige form for feltnoter påkalder sig.

Forfatterbiografi

Kim Rasmussen, Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitetscenter

Mag.Art. & Ph.D.

Nedlastinger

Hvordan referere

Rasmussen, K. (2007). Sociologens fotografiske feltnoter. Et bidrag til "thick description"?. Sosiologi I Dag, 37(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/921