Det vakre i det alminnelige

Astrid Skatvedt

Sammendrag


Jeg tar for meg å beskrive alminnelige samhandlingssituasjoners ââ¬Âindreââ¬Âkarakter i denne artikkelen. I et feltarbeid ble jeg oppmerksom på hvordanenkelte, for meg svært hverdagslige, situasjoner kunne være svært berørendefor folk. Feltarbeidet fant sted på en behandlingsinstitusjon for voksne stoff-misbrukere. Der framsto uformelt samvær med ansatte som emosjonelt berø-rende og identitetskonstruerende situasjoner med stor kraft for beboerne. Jeganalyserer situasjoner som, relativt sett, er trivielle, små og tilsynelatendegrunne, svært alminnelige, til tider uanselige. Likevel, og kanskje nettoppderfor, har de noe ved seg som gjør at det som foregår der kan oppfattes somnoe autentisk, noe umiddelbart og uforstilt. Jeg bruker datamaterialet i enanalyse av det jeg kaller ââ¬Âkjærlighetsbærende samhandlingssituasjonerââ¬Â(Skatvedt 2001). Jeg har funnet nyttige bidrag i så måte hos Erving Goffmanog Johan Asplund. Jeg forsøker, ved hjelp av det empiriske materialet å skri-ve om det som Goffman antyder i innledningssitatet, men som han ikkeutvikler videre: Kjærlighetsuttrykk i det alminnelige.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.