Ibn Khalduns fravær - og mulige gjenkomst

Forfattere

  • Pål Veiden Høgskolen i Oslo, Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag

Sammendrag

Artikkelen drøfter Ibn Khalduns plass i sosiologien, og forsøker å avdekke noen årsaker til hans fravær. Det blir antydet at sosiologien er for fokusert på den moderne tid, dvs. fra midten av 1800-tallet og fremover, så vel som Europa som sted. Dette handler om sosiologifagets grenser, som også blir avgrenset til et strengt ikke-religiøst prosjekt, i motsetning til Ibn Khalduns mange referanser til Gud og Koranen. Til slutt blir det drøftet hvorvidt ikke en insistering på "mellomnivåteori" er et hinder for å ta opp de store spørsmål som en tenker som Ibn Khaldun stilte for 600 år siden.

Nedlastinger

Publisert

2011-09-05

Hvordan referere

Veiden, P. (2011). Ibn Khalduns fravær - og mulige gjenkomst. Sosiologi I Dag, 36(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/913

Utgave

Seksjon

Artikler