Gå tilbake til artikkeldetaljene Omsorgsmakt. Relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt
Last ned