Likestillingens utfordring: Ã avkjønne omsorg for barn

Nicole Hennum

Sammendrag


à avkjønne omsorg for barn har vært sentralt i likestillingsprosjektet og ble nylig fremstilt som den videre veien å gå for å revitalisere dette prosjektet. Artikkelen viser hvordan kjønn gjøres relevant i ulike diskurser om barn og foreldreskap og hvordan disse bidrar til å reprodusere et kjønnsulikestilt foreldreskap. Særlig innenfor diskurser om barn og ungdom med problematferd er kjønnsessensialisering tydelig. Ved å rette søkelys på dominante diskurser knyttet til barn og foreldreskap kan artikkelen være et bidrag i forklaringer om hvorfor strukturelle endringer ikke gir likestillingens ønskede resultater om kjønnslikestilt foreldreskap. Spørsmålet som stilles er om de kjønnede elementene i samfunnets barneprosjekt har overtatt som tilgjengelig ideologisk legitimering av fortsatt kjønnet foreldreskap, og uten at det er mulig å bestride det.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.