Stanken av damer

Forfattere

  • Andreas Hompland Våghalsen skriveri

Sammendrag

Lenge heldt eg mitt ubehag ved dameduft for eit personlig problem og ei reint privat plage. Men etter at eg kom ut av lukteskapet og ga uttrykk for mine kjensler både skriftlig og muntlig, offentlig og privat, er eg blitt tvun-­gen til å tenka gjennom kva denne aversjonen botnar i og setta ord på det - også sosiologiske ord ettersom det er ein viktig del av mitt språklige apparat. Likevel skulle eg aldri ha tatt på meg ufordringa frå ei velluktande kvinne om å tematisera dette som emne for eit skriftstykke i dette høystærede blad, for då bytta fenomenet dimensjon. Det er dristig å setta namn på eit ubehag eller ei plage, for enten kan det då bli ufarliggjort, eller så kan det bli demonisert. Ein kjem i alle fall ikkje frå det utan arr.

Nedlastinger

Hvordan referere

Hompland, A. (2005). Stanken av damer. Sosiologi I Dag, 35(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/894

Mest leste artikler av samme forfatter(e)