Sanser og følelser

Forfattere

  • Ragnhild Skogheim

Sammendrag

"Love is all around us", heter det i en sang. Lett omskrevet kan vi si at dufter, syns- og andre sanse- og følelsesinntrykk omgir oss i kjærlighetslivet som på andre områder. Sanseiakttakelse er ikke begrenset til iakttakelse av kjensgjerninger, men innbefatter alt det vi forstår ved å befinne oss i en omgivelse (Böhme 1995). Når vi sanser en atmosfære eller settes i en bestemt stemning er det sjelden de enkelte sanser hver for seg involveres, men et samspill eller syntese av sanser (jf. Adolphe 1988, Albertsen 1999).

Nedlastinger

Publisert

2005-01-01

Hvordan referere

Skogheim, R. (2005). Sanser og følelser. Sosiologi I Dag, 35(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/890

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt