"Rotløs ungdom" - ungdom, flytting og livssjanser

Forfattere

  • Hans Christian Sandlie Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Patrick Lie Andersen Høgskolen i Oslo og Akershus

Emneord (Nøkkelord):

ungdom, flytting, skoleprestasjoner, depressive symptomer, atferdsproblemer

Sammendrag

Stabile boforhold er en viktig forutsetning for trygge og gode oppvekstvilkår. Boligen og bostedet er slik sett en ramme om våre liv som gir struktur og mening, og flytting kan innebære et brudd med denne rammen. Internasjonalt finner vi en omfattende litteratur som peker på negative konsekvenser flytting kan ha for barn og ungdoms livssjanser og livskvalitet; spesielt kan hyppige flyttinger bidra til dårligere skoleprestasjoner, svekket psykososialt velvære og atferdsproblemer. Det finnes få tilsvarende norske empiriske studier av hvilke konsekvenser hyppig flytting kan ha for barn og ungdom. I denne artikkelen analyserer vi data fra mer enn 7000 ungdom i alderen 16 til 19 år for å studere sammenhengen mellom høy flyttehyppighet og ungdoms skoleprestasjoner, depressive symptomer og atferdsproblemer. Kontrollert for variabler som kan påvirke både flytting og disse utfallene, finner vi at ungdom som har opplevd hyppige flyttinger er ekstra sårbare med hensyn til skoleprestasjoner, depressive symptomer og atferdsproblemer. Sammenhengen mellom hyppig flytting og ulike utfall varierer. Med unntak for depressive symptomer er det ikke signifikante sammenhenger når vi også kontrollerer for andre egenskaper knyttet til den enkelte ungdom, som om de har en fortrolig venn, deltar i organiserte fritidsaktiviteter, blir mobbet og hvilken skole de går på.

Forfatterbiografier

Hans Christian Sandlie, Høgskolen i Oslo og Akershus

NOVA

Patrick Lie Andersen, Høgskolen i Oslo og Akershus

NOVA

Nedlastinger

Publisert

2016-11-18

Hvordan referere

Sandlie, H. C., & Andersen, P. L. (2016). "Rotløs ungdom" - ungdom, flytting og livssjanser. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1302

Utgave

Seksjon

Artikler