Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole

Forfattere

  • Berit Lødding Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Idunn Seland Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Tine S. Prøitz Høgskolen i Sørøst-Norge

Emneord (Nøkkelord):

skolemotstand, vurderingspraksis, prestasjonspress, videregående opplæring

Sammendrag

Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler muligheter og grenser i forhandlingsrommet som åpner seg når standpunktkarakterer skal settes i siste året i studiespesialisering i videregående skole. Artikkelen bygger på gruppeintervjuer med henholdsvis elever og lærere i Vg3 ved utdanningsprogram for studiespesialisering i åtte videregående skoler i hovedstadregionen. Gjennom lærernes vurderingspraksis gis elevene stadig nye muligheter for å demonstrere økt faglig kompetanse. Dette gir rammene for elevenes bestrebelser for best mulige karakterer. Elevintervjuene tydeliggjør at kampen ungdom kjemper for sine fremtidige muligheter, er individuelt mer enn kollektivt orientert. Man er selv ansvarlig for å gjøre sitt ypperste, og elevene utnytter regelverk og kommunikasjonen med læreren for å få best mulig uttelling i karakter. Begrepet motspill foreslås som mer dekkende enn klassisk skoleopposisjon i beskrivelse og forståelse av elevenes manøvrering.

Forfatterbiografi

Tine S. Prøitz, Høgskolen i Sørøst-Norge

NIFU

Nedlastinger

Publisert

2016-11-18

Hvordan referere

Lødding, B., Seland, I., & Prøitz, T. S. (2016). Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1300

Utgave

Seksjon

Artikler

Mest leste artikler av samme forfatter(e)