Ungdom og straff på 2000-tallet – nye praksiser, kjente dilemmaer

Stian Lid

Sammendrag


Spørsmålet om hvordan vi skal møte ungdom som begår kriminalitet, har blitt diskutert gjennom historien. Siden tusenårsskiftet har myndighetene igjen rettet spesiell oppmerksomhet mot barn og straff. Det er innført nye alternative straffereaksjoner, og særlige bestemmelser for hvordan de yngste kan straffes. Denne artikkelen analyser statistikk over ilagte straffereaksjoner for perioden 2002–2013, og diskuterer utviklingen i straff av ungdom frem til i dag. Straff av ungdom har endret seg betydelig i denne perioden. Langt færre ungdom fengsles, og forelegg er en langt mindre brukt straffereaksjon overfor unge lovbrytere enn tidligere. Reaksjonen betinget påtaleunnlatelse, hvor ungdommene slipper videre straffeforfølgelse hvis de overholder avtalte vilkår, har økt betydelig, og er på vei til å bli den mest brukte straffereaksjonen overfor ungdom. Tett oppfølging fra ulike etater, ruskontrakter, deltagelse i program og møte i konfliktrådet er sentrale vilkår. Artikkelen diskuterer hvordan dette kan forstås, og belyser noen problematiske sider ved utviklingen.

Emneord (Nøkkelord)


ungdom, straff, behandling, sosial kontroll, kriminalstatistikk

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.