Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer

Forfattere

  • Stian Lid Høgskolen i Oslo og Akershus

Emneord (Nøkkelord):

ungdom, straff, behandling, sosial kontroll, kriminalstatistikk

Sammendrag

Spørsmålet om hvordan vi skal møte ungdom som begår kriminalitet, har blitt diskutert gjennom historien. Siden tusenårsskiftet har myndighetene igjen rettet spesiell oppmerksomhet mot barn og straff. Det er innført nye alternative straffereaksjoner, og særlige bestemmelser for hvordan de yngste kan straffes. Denne artikkelen analyser statistikk over ilagte straffereaksjoner for perioden 2002-2013, og diskuterer utviklingen i straff av ungdom frem til i dag. Straff av ungdom har endret seg betydelig i denne perioden. Langt færre ungdom fengsles, og forelegg er en langt mindre brukt straffereaksjon overfor unge lovbrytere enn tidligere. Reaksjonen betinget påtaleunnlatelse, hvor ungdommene slipper videre straffeforfølgelse hvis de overholder avtalte vilkår, har økt betydelig, og er på vei til å bli den mest brukte straffereaksjonen overfor ungdom. Tett oppfølging fra ulike etater, ruskontrakter, deltagelse i program og møte i konfliktrådet er sentrale vilkår. Artikkelen diskuterer hvordan dette kan forstås, og belyser noen problematiske sider ved utviklingen.

Forfatterbiografi

Stian Lid, Høgskolen i Oslo og Akershus

NIBR

Nedlastinger

Publisert

2016-11-18

Hvordan referere

Lid, S. (2016). Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1298

Utgave

Seksjon

Artikler