Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser

Guro Ødegård

Sammendrag


Tema for dette essayet er ungdom og ungdomsgenerasjoner. Det er ment som et bidrag i diskusjonen om hvordan vi kan forstå de ungdomskulturelle endringstrekkene vi i dag står overfor. Det er flere fortellinger som kunne blitt fortalt avhengig av hvilke fagperspektiver som legges til grunn. I min fortelling er det først og fremst sosiologiens bidrag, med begrepet generasjon som analytisk verktøy. Innrammet av en historisk gjennomgang av det som både i faglitteraturen og populærkulturen blir løftet fram som forskjellige ungdomsgenerasjoner, er hensikten å peke på hvordan sosiologisk teori, begrepsapparat og empiri har bidratt til å forstå dannelsen av genera­sjonsspesifikke identiteter.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.