Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser

Forfattere

  • Guro Ødegård Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Tema for dette essayet er ungdom og ungdomsgenerasjoner. Det er ment som et bidrag i diskusjonen om hvordan vi kan forstå de ungdomskulturelle endringstrekkene vi i dag står overfor. Det er flere fortellinger som kunne blitt fortalt avhengig av hvilke fagperspektiver som legges til grunn. I min fortelling er det først og fremst sosiologiens bidrag, med begrepet generasjon som analytisk verktøy. Innrammet av en historisk gjennomgang av det som både i faglitteraturen og populærkulturen blir løftet fram som forskjellige ungdomsgenerasjoner, er hensikten å peke på hvordan sosiologisk teori, begrepsapparat og empiri har bidratt til å forstå dannelsen av genera­sjonsspesifikke identiteter.

Forfatterbiografi

Guro Ødegård, Høgskolen i Oslo og Akershus

NOVA

Nedlastinger

Publisert

2016-11-18

Hvordan referere

Ødegård, G. (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1297

Utgave

Seksjon

Artikler